O nás...

Ambulance klinické psychologie a adiktologie Kroměříž

Vítejte.

Pracovní tým ambulance tvoří psycholog a adiktolog. Při práci s klientem využíváme bio-psycho-sociálně-spirituální přístup.

Zajišťujeme diagnostiku, prevenci, individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii, doléčování, motivační rozhovory, pomoc v krizových situacích, řešení osobních, vztahových i pracovních těžkostí. Naší specializací je i péče o osoby s širokým spektrem návykových poruch, od závislostí na cigaretách, alkoholu, lécích a nelegálních drogách, až po patologické hráčství a další procesuální závislosti (nadměrné hraní PC her, využívání internetu apod.). 

Poskytujeme odbornou zdravotní péči také rodinám a blízkým osob trpících psychickými potížemi.

Spolupracujeme s nemocnicemi, ambulantními zdravotnickými zařízeními, sociálními službami a školami.

Zprostředkujeme kontakt na další a specializované odborníky. 

PhDr. Markéta Brunová Meluzínová 

klinický psycholog a psychoterapeut, vedoucí pracoviště                                                   


VZDĚLÁNÍ

 • 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, FF, obor Klinická psychologie (PhDr.)
 • 2003-2008 Univerzita Palackého v Olomouci, FF, obor Psychologie (Mgr.)
 • 1999-2003 Gymnázium Kroměříž

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • 2017 Kurz a zkouška v systematické psychoterapii

 • 2008-2016 MZ, IPVZ, Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
 • 2014-2015 Supervize týmu odd. 17B Mandala (Mgr. T. Přikryl, supervizor ČIS)
 • 2013-2014 Certifikovaný kurz MMPI-2, Olomouc (PhDr. V. Probstová, CSc., Mgr. V. Šnorek)
 • 2011-2015 IVS ČR, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu Virginie Satirové/Transformační systemické terapii, akredit. pro zdravotnictví, Týnec n/S, 307 hodin, pozice: facilitátor/lektor ve výcviku (MUDr. M. Radosová, MUDr. L. Radosa, Mgr. I. Rainerová)
 • 2006-2009 IVS ČR, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu Virginie Satirové, akredit. pro zdravotnictví, Škrdlovice, 650 hodin, pozice: frekventant (MUDr. A. Beránková, Mgr. R. Trepáčová, Mgr. V. Straka)
 • 2008-2010 Supervize případů pacientů v PL Kroměříž (PhDr. L. Běťák)
 • 2008-2010 Kurz Rorschachovy metody (PhDr. A. Polák, PhDr. I. Obuch)

 • 2008 Základní kurz hypnózy (prof. PhDr. S. Kratochvíl, CSc. a kol.)

 • 2008 Ostrov rodiny I. (PhDr. Z. Rieger)

ODBORNÉ STÁŽE

 • 2015 Oddělení dětské klinické psychologie FN Olomouc (Mgr. M. Hradilová)
 • 2015 Dětské odd. PN v Kroměříži (PhDr. J. Šašková)

 • 2014 Odd. 18B PN v Kroměříži (prof. PhDr. S. Kratochvíl, CSc.)

 • 2007, 2006 Odd. 17C (komunitní odd. pro léčbu psychóz) PL Opava

PRAXE

 • 2018-dosud Ambulance klinické psychologie a adiktologie Kroměříž
 • 2017 Psychologická ordinace PhDr. Evy Dudeškové, Otrokovice

 • 2016-2017 Odd. 18B (6 týdenní komunitní léčba neuróz) a 17A (uzavřené, léčba chronických stavů) PNKM
 • 2014-2016 Odd. 17B Mandala (4/6 měsíční komunitní léčba nealkoholových závislostí) PNKM
 • 2013-2014 DC Kroměříž, Darmoděj o.s. (doléčování klientů se závislostí)

 • 2013 Odd. 6A (léčba akutních stavů, muži), 11A a 16 PNKM

 • 2011-2013 MD, RD

 • 2010-2011 Horizont Kroměříž (doléčování klientů s psychózou, stacionář)

 • 2010 Odd. 9 (klinická psychologie) PLKM

 • 2009-2010 Odd. 8A (uzavřené mužské, protialkoholní léčba) PLKM

 • 2008-2009 Odd. 3A, 3B, 13A, 13B (gerontopsychiatrie) PLKM

 • 2008 Odd. 15, 8B, 8A (protialkoholní léčba) PLKM

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 2017 Oddělení 18B - terapeutická komunita s dlouholetou tradicí, Konference pracovníků terapeutických komunit, Telč, přednáška
 • 2017 Komunikační sebezáchovné pozice a zdroje růstu, Konference pracovníků terapeutických komunit, Telč, workshop

 • 2015 Využití TSTS v PN v Kroměříži, Česko-slovenská psychoterapeutická konference, Jeseník, workshop

 • 2015 Oddělení 17B Mandala - rok poté, AT konference, Seč, přednáška

 • 2015 Sochání v léčbě nealkoholových závislostí, AT konference, Seč, workshop

 • 2015 RT a RK v léčbě nealkoholových závislostí, SOFT, Praha, přednáška

 • 2014 Model STST v léčbě závislostí, Konference v rámci mezinárodního dne boje proti drogám, Kroměříž, přednáška

 • 2013 Kazuistika "Jany" v modelu STST, časopis Psychoterapie, 3-4, 220-230, článek

LEKTORSKÁ ČINNOST A VÝUKA

 • 2011-2015 IVS ČR, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu Virginie Satirové/Transformační systemické terapii, akredit. pro zdravotnictví,
  MOVISA IV., Týnec n/S, 307 hodin, facilitátor/lektor ve výcviku (MUDr. M. Radosová, MUDr. L. Radosa, Mgr. I. Rainerová)
 • 2013 Výuka: Akademie 3. věku, Hulín

 • 2012 Lektorská činnost: Komunikace s duševně nemocným klientem, Charita Olomouc

 • 2012 Lektorská činnost: Komunikace s duševně nemocným klientem, Charita Kroměříž

 • 2011-13 Výuka: Propedeutika soc.-psych. dovedností, VOŠPgS a SPgŠ v Kroměříži

 • 2010 Výuka: Cyklus psychologie a zdraví, Univerzita III. věku, Kroměříž

JINÉ

 • 2017-dosud Členka Asociace klinických psychologů, Zlín

 • 2015 Indie, 28 denní meditační kurz
 • 2012-2015 IVS ČR, Rada IVS ČR, pozice: zástupce výkonné sekce
 • 2011 Česko-Slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice, pasivní účast

 • 2010 AT konference, Špindlerův Mlýn, pasivní účast

 • 2007 Česko-Slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice, pasivní účast

 • 2007 Světová konference o rodině, Praha, pasivní účast

Mgr. Marika Michajlovičová                                                                  

adiktolog, terapeut

PRAXE
 • 2014-dosud Registrovaný adiktolog, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
 • 2011-2014 Kontaktní pracovník, zdravotní sestra, Progressive o.s. - kontaktní centrum drogových závislostí v Praze
 • 2011 Zdravotní sestra, Klinika dětského a dorostového lékařství - jednotka intenzivní a resuscitační péče - VFN, Praha
 • 2010-2011 Zdravotní sestra, Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, Praha
 • 2007-2010 Zdravotní sestra, Interní pediatrie - FNB Praha
VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A KURZY
 • 2015-dosud Dlouhodobý výcvik v integrativní terapii celkem 750 hodin výcviku v průběhu 5 let z toho: 425 hodin sebezkušenosti, 200 hodin teorie 125 hodin supervize, předpokládaná doba ukončení 2019
 • 2011-2014 - 1. LF UK, obor Adiktologie - navazující magisterské studium, Praha

 • 2008-2011 Státní závěrečná zkouška v oboru Adiktologie, Bakalářský titul 1.LF UK, Praha

 • 2003-2007 Maturita v oboru Všeobecná sestra, Střední zdravotnická škola Kroměříž

 • 2013 Absolvent vzdělávacího programu PR a fundraising v sociálních službách, 16 vyučovacích hodin

 • 2012 Certifikát z kurzu základní krizová intervence, Remedium, Praha, 51 hodin

 • 2011 Certifikát z kurzu základní motivační rozhovory, 1.LF UK, Praha, 20 hodin

 • 2005-2006 Certifikát masér pro sportovní a rekondiční masáže SZŠ Kroměříž, rozsah nad 150 hodin

 • 2003-2005 Způsobilosti k vykonávání aktivit peer preventisty - Školení v oblasti primární protidrogové prevence PPP Kroměříž

 • 2013 Stáž - Adiktologická ambulance, Klinika adiktologie, Praha, rozsah 20 hodin

 • 2012 Stáž - terénní program o.s. SANANIM, mobilní jednotka, SANANIM o.s, Praha, stáž zaměřena na zácvik ve screeningu na infekční onemocnění, rozsah 12 hodin

 • 2010 Stáž - terénní program o.s. SANANIM SANANIM o.s, Praha, rozsah 80 hodin

 • 2009-2010 Primárně preventivní aktivity pro ohrožené děti FOD, Klokánek Kroměříž a školení pro odborné pracovníky FOD Klokánek Kroměříž

 • 2009 Stáž - Psychiatrická léčebna Kroměříž, oddělení toxikorehabilitační, rozsah 80 hodin

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A JINÉ

 • 2016 Aktivní účast na AT konferenci, Seč
 • 2016 Pasivní účast na odborné konferenci v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám, Kroměříž

 • 2015 Aktivní účast na AT konferenci, Seč

 • 2015 Pasivní účast na semináři Domácí násilí v kontextu návykového chování

 • 2014 Pasivní účast na AT konferenci, Seč

 • 2014 Aktivní účast na odborné konferenci v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám, Kroměříž

 • 2013 Aktivní účast na odborné konferenci v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám, Kroměříž

 • 2013 Pasivní účast na AT konferenci, Seč

 • 2012 Pasivní účast na konferenci děti a dospělí v síti adiktologických služeb, předávání ceny adiktologie Klinika adiktologie, Praha

 • 2012 Pasivní účast na konferenci k 15 let ČAS, Praha

 • 2012 Pasivní účast na konferenci IMPACT SANANIM o.s, Praha

 • 2010 Pasivní účast na konferenci Primární prevence rizikového chování, Klinika adiktologie, Praha

 • 2010 Pasivní účast na konferenci Toxikologie pro zdravotní sestry FN Bulovka, Praha