Nabízené služby...

Klinická psychologie a psychoterapie - aktuálně nepřijímá nové klienty 

 • Klinicko-psychologická vyšetření

 • Krizová intervence a poradenství

 • Individuální psychoterapie

 • Skupinová psychoterapie

 • Párová a rodinná terapie

 • Poradenství a terapie v oblasti závislostí

 • Pomoc v psychospirituální krizi

 • Na žádost klienta testování přítomnosti návykových látek v rámci prevence, terapie a doléčování - alkohol tester, testy na drogy ze slin

Adiktologie

 • Adiktologická vyšetření

 • Krizová intervence a poradenství

 • Adiktologická individuální terapie

 • Adiktologická párová a rodinná terapie

 • Adiktologická skupinová terapie

 • Motivační rozhovory

 • Na žádost klienta testování přítomnosti návykových látek v rámci prevence, terapie a doléčování - alkohol tester, testy na drogy ze slin