"Změna je možná"

Vítáme Vás v Ambulanci klinické psychologie a adiktologie

Co je u nás nového? 

Jsme přestěhovaní

Rádi Vás přivítáme v nových prostorech naší ambulance na adrese Kollárova 632, Kroměříž 76701, kde od 1.9.2022 funguje souběžný provoz ordinace klinické psychologie/psychoterapie a adiktologické/terapeutické ordinace

Těšíme se na Vás

Navyšujeme kapacitu adiktologických služeb

Pomoc v oblasti závislostí

Poradenství/terapie/case management

  • ambulantní léčba
  • ambulantní doléčování
  • skupinová terapie
  • léčba závislosti na tabáku
  • adiktologická terapie rodinná/párová
  • možnost užití vlastního antabusu, předepsaného psychiatrem

Nově možnost využití soukromé terapie - online terapie*  

Terapeutická podpora vedena terapeutem s dokončeným psychoterapeutickým výcvikem

  • akutní podpora v náročném životním období
  • osobnostní růst, podpora, provázení
  • možnost online terapie
  • hrazeno klientem 


*služba nespadá pod klinickou psychologii, ani pod adiktologickou péči. Není hrazena z veřejného zdravotního pojištění