Možnosti úhrady...

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (pouze pro adiktologii)

  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Klienti, kteří jsou pojištěnci smluvních pojišťoven, mají zdravotní péči hrazenou v rámci zdravotního pojištění.

Pro plnou úhradu péče ze zdravotního pojištění je třeba přinést ŽÁDANKU od praktického lékaře, psychiatra či jiného specialisty (např. gynekolog, kožní lékař apod.).

K adiktologovi ( = specialista na problematiku závislostí) je nezbytné přinést ŽÁDANKU výhradně od PSYCHIATRA.

Žádanka je formulář nebo list papíru, na kterém jsou vaše základní údaje a stručné doporučení - např. "Žádám o psychologické nebo adiktologické vyšetření a specifikace, co má být vyšetřeno" nebo "Doporučuji psychoterapii" a razítko lékaře.   

Přímá úhrada

Klientům nesmluvních zdravotních pojišťoven (akt. Vojenská zdravotní pojišťovna pro klinickou psychologii a psychoterapii) poskytujeme zdravotní péči na základě ŽÁDANKY formou přímé úhrady (viz ceník služeb níže).

Nabízíme i "anonymní" terapeutické vedení klienta. Zdravotní péči tedy nevykazujeme na pojišťovny. Tato služba je možná na žádost klienta formou přímé úhrady.

Ceník zdravotních služeb - přímá úhrada

Psychologické vyšetření (á 60 min.): 500 Kč/hod. (zpravidla 3-6 hod., včetně vyhotovení zprávy) 

Individální terapie, krizová intervence a poradenství (á 50 min.): 500 Kč

Párová a rodinná terapie (á 50 min.): 700 Kč

Skupinová terapie pro klienta (á 90 min.): 220 Kč

Skupinová terapie pro rodinného příslušníka (á 90 min.): 220 Kč

Vstupní vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče (á 60 min.): 500 Kč/hod. (zpravidla 1-2 hodiny, včetně vyhotovení zprávy) 

Kontrolní vyšetření adiktologem (á 30 min.): 300 Kč

Minimální kontakt adiktologa s klientem (10 min): 100 Kč

Adiktologická individuální terapie klienta (45min): 400 Kč

Adiktologická individuální terapie rodinného příslušníka (45min): 400 Kč

Adiktologická párová a rodinná terapie (45 min.): 500 Kč

Adiktologická terapie skupinová pro klienta (90 min): 200 Kč

Adiktologická terapie skupinová pro rodinného příslušníka (90 min): 200  Kč

Detekce alkoholu v krvi digitálním dechovým alkotesterem: 50 Kč