Možnosti úhrady...

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna

  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Klienti, kteří jsou pojištěnci smluvních pojišťoven, mají zdravotní péči hrazenou v rámci zdravotního pojištění.

Pro plnou úhradu péče ze zdravotního pojištění je třeba přinést ŽÁDANKU od praktického lékaře, psychiatra či jiného specialisty.

K adiktologovi ( = specialista na problematiku závislostí) je k zahájení péče nutno mít ŽÁDANKU od PSYCHIATRA.

Žádanka je formulář nebo list papíru, na kterém jsou vaše základní údaje a stručné doporučení - např. "Žádám o psychologické nebo adiktologické vyšetření a specifikace, co má být vyšetřeno" nebo "Doporučuji psychoterapii" a razítko lékaře.   


Ceník

Platný pro soukromou terapii/online terapii

Individuální terapie (vč. online)

cca 50 minut

800 Kč

Párové poradenství (vč. online)

cca 90 minut

1100 Kč

Pojištěnci ČPZP (205) a RBP (213) mohu využít v rámci soukromé terapie (Mgr. Marika Michajlovičová) příspěvku v preventivním programu Duševní zdraví (CPZP) a Duševní pohoda (RBP). Více info ke stažení zde: