Možnosti úhrady...

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (pouze pro adiktologii)

  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Klienti, kteří jsou pojištěnci smluvních pojišťoven, mají zdravotní péči hrazenou v rámci zdravotního pojištění.

Pro plnou úhradu péče ze zdravotního pojištění je třeba přinést ŽÁDANKU od praktického lékaře, psychiatra či jiného specialisty (např. neurolog, kožní lékař apod.).

K adiktologovi ( = specialista na problematiku závislostí) je ve většině případů nezbytné přinést ŽÁDANKU výhradně od PSYCHIATRA.

Žádanka je formulář nebo list papíru, na kterém jsou vaše základní údaje a stručné doporučení - např. "Žádám o psychologické nebo adiktologické vyšetření a specifikace, co má být vyšetřeno" nebo "Doporučuji psychoterapii" a razítko lékaře.