Skupinové aktivity...

Skupinová kognitivně behaviorální terapie

 • pro klienty s úzkostně depresivními potížemi, panickými poruchami, fobiemi, strachy apod.
 • počet míst ve skupině je omezen
 • před zařazením do skupiny probíhá pohovor
 • 1x/14 dní - pondělí
 • v čase od 16:00

Nový cyklus Relaxačně meditačních skupin

 • skupinová aktivita v úzkém kruhu, max. 8 lidí
 • 5 setkání
 • začínáme od července 2023 a končíme prosincem 2023
 • první út a st v měsíci od 13:00 (přijít 12:50), do 14:00
 • pro stávající klienty, přihlásit se můžete formou sms
 • vhodné k nácviku relaxace, sociálních kontaktů, propojení s individuální psychoterapií
 • s sebou karimatku, lehčí deku a polštářek pro pohodlí
 • Těším se.                                       PhDr. Markéta Brunová Meluzínová

Podpůrná adiktologická skupina

 • pro stávající klienty s primární problematikou závislosti na alkoholu či škodlivého užívání alkoholu
 • v omezeném počtu
 • 1x/14 dní
 • každé sudé úterý
 • v čase od 17:00
 • skupina je určená pro klienty kteří abstinují, nebo o abstinenci usilují
 • na skupinu není umožněn přístup klientů pod vlivem návykové látky