Skupinové aktivity...

SK pro pomáhající

 • relaxačně meditační skupina pro pomáhající profese/kapacita 8
 • pro všechny, kteří pracují s lidmi
 • zejména pro zdravotníky, sociální pravovníky, učitele a další 
 • první pátek v měsíci 15:00 - 16:30  
 • předpokládaný start 3/2024
 •  předpokladané ukončení 6/2024 

 • změny možné
 • info: ambulancekm@seznam.cz

Skupinová kognitivně behaviorální terapie

 • pro klienty s úzkostně depresivními potížemi, panickými poruchami, fobiemi, strachy apod.
 • počet míst ve skupině je omezen
 • před zařazením do skupiny probíhá pohovor
 • 1x/14 dní - pondělí
 • v čase od 16:00

Nový cyklus Relaxačně meditačních skupin 2024

 • skupinová aktivita v úzkém kruhu, max. 8 lidí
 • 4 setkání, 1x/měs. - únor, březen, duben a květen
 • obě skupiny vždy první úterý v měsíci
 • SK I. 10:30-11:30
 • SK II. 13:30-14:30
 • pro stávající klienty
 • vhodné k nácviku relaxace, sociálních kontaktů, propojení s individuální psychoterapií
 • s sebou karimatku, lehčí deku a polštářek pro pohodlí

Podpůrná adiktologická skupina

 • pro stávající klienty s primární problematikou závislosti na alkoholu či škodlivého užívání alkoholu
 • v omezeném počtu
 • 1x/14 dní
 • každé sudé úterý
 • v čase od 17:00
 • skupina je určená pro klienty kteří abstinují, nebo o abstinenci usilují
 • na skupinu není umožněn přístup klientů pod vlivem návykové látky