Nabízené služby...

Klinická psychologie a psychoterapie

Garant: PhDr. Markéta Brunová Meluzínová - klinický psycholog a psychoterapeut

 • Krizová intervence a poradenství

 • Individuální psychoterapie

 • Skupinová psychoterapie

 • Párová a rodinná terapie

 • Relaxačně meditační techniky

 • Klinicko-psychologická vyšetření
 • Poradenství a terapie v oblasti závislostí

 • Pomoc v psychospirituální krizi


Adiktologie

Garant: Mgr. Marika Michajlovičová - adiktolog a terapeut 

 • Trauma citlivý (informovaný) přístup 
 • Respekt k individuální cestě klienta 
 • Adiktologická vyšetření
 • Krizová intervence a poradenství
 • Adiktologická individuální terapie
 • Adiktologická párová a rodinná terapie
 • Adiktologická skupinová terapie
 • Motivační rozhovory
 • Léčba závislosti na tabáku


Soukromá terapie*

Mgr. Marika Michajlovičová - adiktolog a terapeut

 • Podpůrná terapie

 • Trauma citlivý (informovaný) přístup s důrazem na terapeutický vztah 

 • Osobnostní růst - péče o sebe sama - vedení, podpora

 • Akutní zvládnutí náročného životního období

 • Chronické opakování "stále stejných" vzorců v životě

 • Individuální terapie (možno i online)
 • Práce s páry
 • Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • Vedeno terapeutem s dokončeným certifikovaným výcvikem


*Služba nespadá pod klinickou psychologii, ani pod adiktologickou péči. Není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Terapie zvukem

Renata Kuběnová - muzikoterapeut a zdravotní sestra

 • Harmonizační zvuková lázeň individuální/párová/rodinná - hluboká relaxace s využitím rezonančního lůžka a dalších hudebních nástrojů
 • Individuální muzikoterapie

 • Skupinová muzikoterapie