"Změna je možná"

Nabízené služby...


Klinická psychologie a psychoterapie

Garant: PhDr. Markéta Brunová Meluzínová - klinický psycholog/psychoterapeut

 • Klinicko-psychologická vyšetření

 • Krizová intervence a poradenství

 • Individuální psychoterapie

 • Skupinová psychoterapie

 • Párová a rodinná terapie

 • Poradenství a terapie v oblasti závislostí

 • Pomoc v psychospirituální krizi


Adiktologie

Garant: Mgr. Marika Michajlovičová - adiktolog/terapeut

 • Adiktologická vyšetření

 • Krizová intervence a poradenství

 • Adiktologická individuální terapie

 • Adiktologická párová a rodinná terapie

 • Adiktologická skupinová terapie

 • Motivační rozhovory

 • Léčba závislosti na tabáku


Soukromá terapie*

Mgr. Marika Michajlovičová - terapeut/adiktolog

 • Podpůrná terapie

 • Osobnostní růst - péče o sebe sama - vedení, podpora

 • Akutní zvládnutí náročného životního období

 • Chronické opakování "stále stejných" vzorců v životě

 • Individuální terapie (možno i online)
 • Práce s páry
 • Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • Vedeno terapeutem s dokončeným certifikovaným výcvikem


*služba nespadá pod klinickou psychologii, ani pod adiktologickou péči. Není hrazena z veřejného zdravotního pojištění