O nás...

Ambulance klinické psychologie a adiktologie Kroměříž

Vítejte.

Pracovní tým ambulance tvoří multidisciplinární tým. Při práci s klientem využíváme bio-psycho-sociálně-spirituální přístup.

Zajišťujeme diagnostiku, prevenci, individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii, nácviky relaxace, doléčování, motivační rozhovory, pomoc v krizových situacích, řešení osobních, vztahových i pracovních těžkostí. Naší specializací je i péče o osoby s širokým spektrem návykových poruch, od závislostí na tabáku, alkoholu, lécích a nelegálních drogách, až po patologické hráčství a další procesuální závislosti (nadměrné hraní PC her, online/live sázení, nadměrné využívání internetu, nakupování apod.). 

Poskytujeme odbornou zdravotní péči také rodinám a blízkým osob trpících psychickými potížemi.

Spolupracujeme s nemocnicemi, ambulantními zdravotnickými zařízeními, sociálními službami a školami.

Zprostředkujeme kontakt na další a specializované odborníky. 


PhDr. Markéta Brunová Meluzínová 

Klinický psycholog a psychoterapeut, vedoucí pracoviště

"Probouzej v druhých to nejlepší."                                              

VZDĚLÁNÍ

 • 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, FF, obor Klinická psychologie (PhDr.)
 • 2003-2008 Univerzita Palackého v Olomouci, FF, obor Psychologie (Mgr.)
 • 1999-2003 Gymnázium Kroměříž

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • 2023 Psychedelické minimum

 • 2023 Terapeutický program pro řidiče, Centrum dopravního výzkumu Brno

 • 2017 Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii

 • 2008-2016 Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
 • 2014-2015 Supervize týmu odd. 17B Mandala (Mgr. T. Přikryl)
 • 2013-2014 Certifikovaný kurz MMPI-2, Olomouc
 • 2011-2015 IVS ČR, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu Virginie Satirové/Transformační systemické terapii, akredit. pro zdravotnictví, Týnec n/S, 307 hodin, pozice: facilitátor/lektor ve výcviku (MUDr. M. Radosová, MUDr. L. Radosa, Mgr. I. Rainerová)
 • 2006-2009 IVS ČR, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu Virginie Satirové, akredit. pro zdravotnictví, Škrdlovice, 650 hodin, pozice: frekventant (MUDr. A. Beránková, Mgr. R. Trepáčová, Mgr. V. Straka)
 • 2008-2010 Supervize případů pacientů v PL Kroměříž (PhDr. L. Běťák)
 • 2008-2010 Kurz Rorschachovy metody

 • 2008 Základní kurz hypnózy

 • 2008 Ostrov rodiny I.

ODBORNÉ STÁŽE

 • 2015 Oddělení dětské klinické psychologie FN Olomouc
 • 2015 Dětské odd. PN v Kroměříži

 • 2014 Odd. 18B PN v Kroměříži

 • 2007, 2006 Odd. 17C (komunitní odd. pro léčbu psychóz) PL Opava

PRAXE

 • 2018-dosud Ambulance klinické psychologie a adiktologie Kroměříž
 • 2017 Psychologická ordinace PhDr. Evy Dudeškové, Otrokovice

 • 2016-2017 Odd. 18B (6 týdenní komunitní léčba neuróz) a 17A (uzavřené, léčba chronických stavů) PNKM
 • 2014-2016 Odd. 17B Mandala (4/6 měsíční komunitní léčba nealkoholových závislostí) PNKM
 • 2013-2014 DC Kroměříž, Darmoděj o.s. (doléčování klientů se závislostí)

 • 2013 Odd. 6A (léčba akutních stavů, muži), 11A a 16 PNKM

 • 2011-2013 MD, RD

 • 2010-2011 Horizont Kroměříž (doléčování klientů s psychózou, stacionář)

 • 2010 Odd. 9 (klinická psychologie) PLKM

 • 2009-2010 Odd. 8A (uzavřené mužské, protialkoholní léčba) PLKM

 • 2008-2009 Odd. 3A, 3B, 13A, 13B (gerontopsychiatrie) PLKM

 • 2008 Odd. 15, 8B, 8A (protialkoholní léčba) PLKM

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A JINÉ

 • Pravidelná aktivní i pasivní účast na konferencích souvisejících s obory psychologie, psychoterapie a adiktologie
 • 2017 Oddělení 18B - terapeutická komunita s dlouholetou tradicí, Konference pracovníků terapeutických komunit, Telč, přednáška
 • 2017 Komunikační sebezáchovné pozice a zdroje růstu, Konference pracovníků terapeutických komunit, Telč, workshop
 • 2011-2015 IVS ČR, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu Virginie Satirové/Transformační systemické terapii, akredit. pro zdravotnictví,
  MOVISA IV., Týnec n/S, 307 hodin, facilitátor/lektor ve výcviku (MUDr. M. Radosová, MUDr. L. Radosa, Mgr. I. Rainerová)
 • 2015 Využití TSTS v PN v Kroměříži, Česko-slovenská psychoterapeutická konference, Jeseník, workshop
 • 2015 Oddělení 17B Mandala - rok poté, AT konference, Seč, přednáška
 • 2015 Sochání v léčbě nealkoholových závislostí, AT konference, Seč, workshop
 • 2015 RT a RK v léčbě nealkoholových závislostí, SOFT, Praha, přednáška
 • 2014 Model STST v léčbě závislostí, Konference v rámci mezinárodního dne boje proti drogám, Kroměříž, přednáška
 • 2013 Kazuistika "Jany" v modelu STST, časopis Psychoterapie, 3-4, 220-230, článek
 • 2013 Výuka: Akademie 3. věku, Hulín
 • 2012 Lektorská činnost: Komunikace s duševně nemocným klientem, Charita Olomouc
 • 2012 Lektorská činnost: Komunikace s duševně nemocným klientem, Charita Kroměříž
 • 2011-13 Výuka: Propedeutika soc.-psych. dovedností, VOŠPgS a SPgŠ v Kroměříži
 • 2010 Výuka: Cyklus psychologie a zdraví, Univerzita III. věku, Kroměříž

JINÉ

 • relaxačně meditační aktivity
 • 2015 Indie, 28 denní meditační kurz

  Mgr. Marika Michajlovičová                                                                  

  Adiktolog, terapeut

  "Netlač řeku, teče sama." (F.Perls)

PRAXE

 • 2018 - trvá: adiktolog/terapeut - Ambulance klinické psychologie a adiktologie
 • 2022: terapeut - online platforma Hedepy
 • 2014 - 2018: adiktolog oddělení pro léčbu nealkoholových závislostí, PN Kroměříž
 • 2015 - 2016: adiktolog doléčovacího centra Kroměříž (Darmoděj z.ú.)
 • 2011 - 2014: Kontaktní pracovník, zdravotní sestra, Progressive o.p.s - kontaktní centrum drogových závislostí v Praze
 • 2011: Zdravotní sestra, Klinika dětského a dorostového lékařství - JIRP - VFN, Praha
 • 2010 - 2011: Zdravotní sestra, Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, Praha
 • 2007 - 2010: Zdravotní sestra, Interní pediatrie - FNB Praha

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A KURZY

 • 2015 - 2020: Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v integrativní terapii (celkem 750 hodin)
 • 2011 - 2014: 1. LF UK, obor Adiktologie - navazující magisterské studium, Praha
 • 2008 - 2011: 1. LF UK, obor Adiktologie - bakalářské studium, Praha
 • 2018 - kurz léčba závislosti na tabáku, ČLK, Praha 
 • 2013 - vzdělávací programu PR a fundraising v sociálních službách (16h)
 • 2012 - kurz základní krizová intervence, Remedium, Praha (51h)
 • 2011 -  kurz základní motivační rozhovory, 1.LF UK, Praha (20h)
 • 2021 - stáž - Ambulance dětské a dorostové adiktolige, Klinika adiktologie, Praha
 • 2021 - stáž - Ambulance pro léčbu závislosti na tabáku, VFN, Praha 
 • 2013 - stáž - Adiktologická ambulance, Klinika adiktologie, Praha (20h)
 • 2012 - stáž - terénní program o.s. SANANIM, mobilní jednotka, SANANIM o.s, Praha, stáž zaměřena na zácvik ve screeningu na infekční onemocnění 
 • 2010 - stáž - terénní program o.s. SANANIM SANANIM o.s, Praha, (80h)
 • 2009 - 2010 Primárně preventivní aktivity pro ohrožené děti FOD, Klokánek Kroměříž a školení pro odborné pracovníky FOD Klokánek Kroměříž
 • 2009 - stáž - Psychiatrická léčebna Kroměříž, oddělení toxikorehabilitační (80 h)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A JINÉ

 • Pravidelná aktivní i pasivní účast na konferencích souvisejících s oborem (AT Konference apod.)
 • Spolupráce s ČAA - PR aktivity 

 • Člen ČAA


Renata Kuběnová

Muzikoterapeut, všeobecná zdravotní sestra

"Správně vidíme jen svým srdcem..." (Antoina de Saint-Exupéry)

VZDĚLÁNÍ

 • 1987-1991 Střední zdravotní škola obor všeobecná sestra

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • 2009 rekvalifikační masérský kurz a další kurzy : ajurvéda, thajské masáže, homeopatie, aromaterapie aj. 
 • 2016 absolvován sebezkušenostní dvouletý výcvik v hudebně dramatických terapiích a konstelacích u Mgr. Zdeňka Šimanovského (250h)
 • 2021 absolvován dvouletý kurz muzikoterapie u Mgr. Matěje Lipského (200h)
 • 2022 Psychosomatická konference Liberec (18h)
 • 2022 absolvován kurz Cesta harmonie I. u M. Gerlichové (28h)
 • 2022 kurz muzikoterapie Sound Work s W. Mastnakem (15h)
 • 2022-2023 kurz bubnování na šamanský buben,djembe a intuitivní zpěv (20h)
 • 2023 absolvován kurz Cesta harmonie II. u M.Gerlichové (28h)

PRAXE

 • 1991 Nemocnice Kroměříž 
 • 2000 MUDr. Jadrníček praktický lékař
 • 2010 - dosud Psychiatrická nemocnice Kroměříž

JINÉ

 • Jsem garantovaným členem CZMTA (české muzikoterapeutické společnosti)

Několik let jsem provozovala masérský salón zároveň s prací zdravotní sestry. Nyní již 14 let pracuji v Psychiatrické nemocnici kde mám zkušenosti při práci s pacienty se schizofrenií, se závislostí na alkoholu a posledních 7 let jsou to jsou pacienti s neurózou a depresí na psychoterapeutickém oddělení, které bylo pod vedením prof. S. Kratochvíla. 

Mým velkým snem bylo obohatit  pacienty v Psychiatrické nemocnici muzikozerapií a sen se stal skutečností  a nyní připravujeme projekt muzikoterapie napříč celou léčebnou, kde působím jako všeobecná sestra - muzikoterapeutka.