Aktuality

 V úterý 21.1.2020 a dále každé sudé úterý (1x za 14 dnů) v čase 16:00-17:30 zahajujeme polootevřenou terapeutickou skupinu pro závislé na alkoholu a nelegálních návykových látkách. Před vstupem do skupiny je nutné kontaktovat adiktologa Mgr. M. Michajlovičovou na tel. 607 518 088. Podmínkou pro účast na sezení je střízlivost.


Hledáme do týmu adiktologa a klinického psychologa. Informace na tel. 775 061 881 nebo na emailu ambulancekm@seznam.cz.